Bygg en förmögenhet: fixa familjens ekonomi

Författaren Joel Bladhs beskriver sig som en vanlig småbarnspappa som en dag inser att det finns ekonomiska möjligheter för hans familj. Möjligheter att få ett bättre liv genom att aktivt börja spara pengar, bygga upp en förmögenhet och på så sätt frigöra mer ledig tid. Föräldraledigheten gav honom helt enkelt ett ekonomiskt uppvaknande och fick honom även att så småningom ta beslutet att sammanställa detta och dela med sig av sina erfarenheter i denna bok.

På ett personligt och pedagogiskt sätt visar han varför man bör spara och hur man kan gå tillväga. Med en steg-för-steg-beskrivning tar han upp bland annat diskussionen om familjen ska låna pengar, göra en budget och även tankar om pensionssystemet.

Just den tid då man blir småbarnsförälder är den bästa att börja bygga på sin förmögenhet menar han. Då när man är mitt uppe i inhandling av barnmat och blöjor, för att inte tala om tiden med vård av barn. Det handlar om motivation och viljan att förändra sin privatekonomi och sin budget. Det är mer relevant att bygga en trygg ekonomisk grund för familjen än att ta en taxi hem när man varit ute på krogen till exempel. Möjligheterna att spara finns där hos alla familjer genom att se över vad som bör prioriteras. Kanske kan begagnat funka lite bra som nytt.

Familjelivet gav Joel Bladh drivkraften att hitta lösningar för att få en bättre ekonomi med målet i sikte att kunna få mer tid över med familjen. Det krävde förstås att hela familjen samarbetade för att nå dit men det gick.

I boken ger han konkreta råd och tips på hur en familj kan bygga upp en budget, göra spar- och investeringsplaner och vad de kan dra in på i vardagen. Han tar även upp frågan om ett sparande till barnen och ger också råd inför sparande i aktier med det faktum att detta delvis medför en risk men också att det är ett långsiktigt sparande.