Röda Korsets första hjälpen-bok

Vad gör du om ditt barn plötsligt svävar i fara? Hur agerar du om din arbetskamrat plötsligt blir medvetslös och faller ner på golvet bredvid dig? Och hur beter du dig om du, som första person, kommer fram till en olycksplats?

Det är frågor likt dessa som Röda Korset ställer läsaren. Och visst ger dessa frågor säkerligen de flesta en tankeställare. Sanningen är nog att många av oss inte är tillräckligt förberedda på en dylik situation. Att veta hur man ska agera är dock bara en sak, att sedan göra det i praktiken är en annan. Därför uppmanas det att öva det som finns i boken, så att ingen tvekan finns när olyckan väl är framme.

Tydlig och strukturerad

Boken är lättläst och överskådlig, vilket givetvis är A och O för sådana här typer av böcker. Dels är det viktigt i en nödsituation om man behöver leta fram någonting, men det är också viktigt för att så många som möjligt ska kunna förstå innehållet i den. Texten gör det lätt att ta in och förstå råden och instruktionerna som ges.

För lite fokus på hjärtfel?

Att drabbas av hjärtstopp kan hända när som helst, och här ges visserligen instruktioner för hur man kan agera vid en sådan situation. Dock är det en personlig åsikt att boken hade kunnat trycka mer på att alla bör ha en så kallad hjärtstartare som ger elchocker typ. Det kan visserligen vara en dyr kostnad, men tekniken blir allt bättre och priserna sjunker. Det borde få finnas hos fler hem.

Värt ett köp

Röda Korsets första hjälpen-bok, eller åtminstone någon motsvarighet till den, är något som alla bör ha i hemmet. Det kan faktiskt vara rent livsavgörande. Förutom att läsa den, är det också bra att träna på övningarna i praktiken.

Det är svårt att hitta en ursäkt till att inte köpa den. Den är liten och lätt att ta med sig i bilen eller förvara någonstans i hemmet. Dessutom går allt överskott av försäljningen till Röda Korsets verksamhet.

Boken kan köpas via Bokus