Massutmaning

Livets Hårda Skola har skaffat sig examinationsrätt?
– en kristen Vänsterpartist läser Massutmaning av den kontroversiella höger-ateisten och nationalekonomen Tino Sanandaji

(Gästrecension av P-O Flodström)

Vill en raljera så skulle man kunna kalla detta för SD-svansens intellektuella revansch.
Jag har följt Tino i sociala medier i många år nu. Han tillhör på sätt och vis samma kategori som de skrivbordskrigare som hänger på grupper i stil med Heta Debatter! och Stå upp för Peter Springare (i skrivande stund #jagärsåjävlatrött). Hans ”privata” facebooksida påminde länge mest om ett RSS-flöde för den alternativa högerns diverse bulletiner. Men i takt med att den etablerade mediediskursen sakteligen börjat rapportera om de problem som finns kopplade till den svenska migrationspolitiken har de artiklar som länkas allt mer börjat dominerats av mer välkända (bonnierägda) publikationer. Vad som inte förändrats är enfaldigheten. Samtliga rubriker handlar om invandrare som begår brott, fuskar, kostar pengar eller på andra vis ställer till problem för den svenska strävsamma medelklassen.

När jag så sätter mig ner för att läsa en hel bok av denne Sanandaji, är mina förväntningar milt uttryckt lågt ställda. Tre kvällar och en halv bok senare måste jag säga att Tino lyckats övertyga mig om att bakom det enfaldiga ombudsmannaskap som återfinns hos främst – just det – mina vänner som försörjer sig som ombudsmän för något av våra riksdagspartier, ryms den nyanserade och sakliga forskare som försvinner i klick och lajk-hysterins diskurs.

Hys inga tvivel, Massutmaning är till min stora förvåning en både relevant, ballanserad och intellektuellt hederlig bok. Den bild som växer fram i boken känns igen hos oss som liksom jag arbetar med integration inom etableringsplanen. De utmaningar som Tino sarkastiskt byggt hela titeln på är verkliga och de lösningar som Tino föreslår för att lösa dem är klassisk socialdemokratisk politik. För de som inte läst boken torde misstanken vara den samma som jag hyste, att detta är en bok som ensidigt pekar finger mot invandrarna och levererar enkla lösningar på komplexa problem. Detta är inte fallet. Jag inser hur jag sitter och nickar instämmande och känner hur en sympati börjar växa fram för den politiska mission författaren driver under läsningen av boken.

Detta är till skillnad från vad jag trodde när jag tog mig an den en bok som jag rekommenderar till såväl politiska med- som motståndare. Vänsterställda sverigedemokrater som gick över från socialdemokratins högerfalang så sent som 2015/2016 torde vara bokens primära resonansbotten, men även du som kommer från en annan ideologisk infallsvinkel än den socialkonservativa borde i likhet med mig som evangelikal eko-socialist finna Massutmaning som både god och nyttig läsning.

Boken kan köpas här

Se en längre intervju med författaren här

Om Gästrecensenten

PO Flodström är  pentekostalt accentuerad evangelikal eko-socialist (Förklaring hittas på Flodstrom.nu red anm) , som med ena foten i frikyrkan och den andra i arbetarrörelsen trivs bäst i en ström av olika människor och intryck. Hans primära agenda utöver den frikyrkliga missionen är att minska motsättningar i samhället genom att verka för nyskapande plattformar som ökar förutsättningar för människor att samtala med varandra, istället för om varandra. Frågan som driver P-O är: Vem är ”den andre” och hur kan dennes livsåskådning formuleras så att den själv kan skriva under på den?