Ekologisk Ekonomi

Ekologisk Ekonomi

Boken som förklarar varför ekologisk ekonomi är viktigt

Peter Söderbaum som är författare till boken är professor emeritus i ekologisk ekonomi. Han har också undervisat vid universitet i mer än fyrtio år. Just nu undervisar han på Mälardalens högskola i Västerås, inom framför allt ekologisk ekonomi. Ekologisk ekonomi: Miljö och utveckling i ny belysning är en av de böcker som han har skrivit. Den riktar sig främst till dem som studerar miljöekonomi med mera, men passar också för politiker, företagare, tjänstemän eller miljöintresserade.

Innehåll

I boken kritiserar Söderbaum den neoklassiska nationalekonomin och ifrågasätter varför inte ekologisk eller institutionell ekonomi har någon plats i den världsbilden. Den neoklassiska nationalekonomin innebär förenklat sett att marknaden styrs av utbud och efterfrågan. Om det finns ett stort utbud av en vara kommer efterfrågan till slut att sjunka och jämviktspriset kommer att sjunka. Om efterfrågan istället är hög kommer motsatt sak att hända. Det gäller inte bara i den vanliga marknaden, utan också för exempelvis arbetsmarknaden där arbetskraften är ”varan”. Söderbaum menar att den neoklassiska nationalekonomin inte räcker till för att beskriva och klara av dagens miljöproblem. Det krävs helt enkelt att fler områden tas in i den klassiska nationalekonomin för att få in fler perspektiv av ekonomin. Vi måste utveckla vårt ekonomisynsätt för att kunna lösa dagens miljökris.

Utgivning med mera

Boken finns i tryckt format som pocketbok och utgavs i december år 1992. Den är skriven på svenska. Längden är på 179 sidor och boken väger endast 270 gram. Det är en bok som passar den som är intresserad av ekonomi och/eller miljöfrågor, samt hur dessa kan samverka och fungera tillsammans i dagens samhälle.

Andra böcker inom ämnet

Söderbaum har också skrivit boken Understanding Sustainability Economics vars originalspråk är engelska. Boken innehåller fler diagram och förklaringar än ovanstående bok. Den är dessutom mer fokuserad på ekonomins historia och vilken roll som individer, organisationer, institutioner med mera har för den hållbara ekonomin. Framför allt fokuserar dock boken på vad en hållbar ekonomi egentligen är och hur den skulle kunna fungera både teoretiskt sett och i praktiken.

En annan bok inom ämnet är Hållbar utveckling och ekonomi av Markus Larsson, Leif Bratt och Johanna Sandahl. Boken publicerades år 2011 och är skriven på svenska från början. Boken vänder sig både till de som studerar ämnet, samt dem som endast är genuint intresserade. Innehållet är framför allt inriktat på vilken forskning som har åstadkommits inom ämnet. Den diskuterar också hur det är möjligt att lyfta miljoner människor ur fattigdom, samtidigt som man ska hantera dagens miljöproblem.

Modern miljöekonomi är skriven av Markus Larsson och Leif Bratt. Den utgavs år 2014 och har endast getts ut i en upplaga än så länge. Boken ger framför allt en introduktion till vad miljöekonomi egentligen är, men beskriver också ekonomins historia och vilka grundläggande ekonomiska teorier som miljöekonomin är baserad på.